Regulamin salonu Galeria Urody Arkadius

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonach „Galeria Urody Arkadius”. Decydując się na usługi w salonie Klient akceptuje poniższy Regulamin.

Dane adresowe: 

Galeria Urody Arkadius

ul. Trenów 51

05-080 Laski

NIP: 7571259338

Wszystkie usługi fryzjerskie i kosmetyczne wykonujemy wyłącznie  w następujących lokalizacjach:

 • Towarowa 35 - Warszawa
 • Gołębia 26 - Podkowa Leśna
 • Trenów 51 – Laski k. Warszawy
 • Sienkiewicza 19 – Pruszków
 1. Przedstawione ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny a ich wysokość może ulegać zmianie. O dokładnej cenie za usługi Klient zostanie poinformowany po konsultacji w salonie zgodnie z cennikiem.
 2. Salony „Galeria Urody Arkadius” * nie ponoszą odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 3. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w określonym przypadku gdy zajdzie potrzeba zużycia większej ilości materiału niezbędnego do wykonania danej usługi. W takiej sytuacji każdy klient zostanie  poinformowany o dodatkowych kosztach przed rozpoczęciem wykonania usługi. Świadome wyrażenie zgody przez klienta oznacza akceptację i  realizację usługi oferowanej przez Salon "Galeria Urody Arkadius".
 4. Zakup usług w Salonach „Galeria Urody Arkadius” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salony, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność. W przypadku zatajenia informacji mających wpływ  na jakość wykonanej usługi  , klient świadomie bierze pełną odpowiedzialność ze ewentualne konsekwencje które mogą wyjść w trakcie wykonania usługi .
 5. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń fryzjera, manikiurzystki lub kosmetyczki zgodnie z instrukcją przekazaną podczas jak i po zakończeniu zabiegu. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracowników naszych salonów może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.
 6. W uzasadnionych przypadkach , w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu (np. choroby skóry), pracownicy Salonu „Galeria Urody Arkadius” mają prawo odmówić wykonania usługi  lub zmienić termin realizacji usługi .
 7. Salony zastrzegają sobie możliwość odwołania wizyty z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych (np. choroba pracownika , awaria sprzętu, sytuacji z przyczyn nie zależnych od nas etc.) wówczas jeżeli czas na to pozwoli, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie specjalisty który będzie wykonywał usługę w zastępstwie .W przypadku wystąpienia sytuacji nagłych oraz braku możliwości wykonania  usługi u innego specjalisty klient zostanie niezwłocznie  poinformowany o konieczności przesunięcia  rezerwacji wizyty z możliwością wyboru najdogodniejszego i najszybszego dostępnego  wolnego terminu  wykonania usługi . W ty przypadku klientowi nie przysługują żadne upusty cenowe lub rabaty.
 8. Jeśli zmiana terminu wykonania usługi dotyczy bonów, termin ważności  bonu przedłuża się o ten okres.
 9. Klient powinien  każdorazowo  poinformować  Salon  drogą  telefoniczną , on-line lub  osobiście  o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty, najpóźniej  na 12 godzin przed planowaną wizytą.
 10. Promocje i rabaty nie łączą się.
 11. Akcje promocyjne organizowane przez salon będą posiadały własny odrębny 
 12. Salon „Galeria Urody Arkadius” Salony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie zakładu .
 13. Za usługi świadczone w Salonach można płacić gotówką lub kartą płatniczą.
 14. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub on-line. Na zarezerwowaną wizytę należy zgłaszać się 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia wykonania usługi . Dla przykładu 15 minutowe spóźnienie generuje nam opóźnienia w wykonywaniu kolejnych usług co skutkuje nam możliwością odmowy wykonania usługi lub przepisanie  umówionej usługi na inny dostępny najwcześniej dogodny termin.
 15. Dokonując rezerwacji w salonie Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych oraz aktualnego numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu potwierdzenia wizyty. Złożenie nie prawidłowych danych osobowych powoduje brak możliwości nawiązania kontaktu z klientem .
 16. Nieprawdziwe dane kontaktowe, brak kontaktu z Klientem lub nie potwierdzenie wizyty w dniu poprzedzającym usługę (najpóźniej do godz. 21:00) są podstawą do anulowania zaplanowanej wizyty Klienta bez dodatkowej informacji ze strony salonu.
 17. Podane przez Klientów dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu są dobrowolne lecz konieczne do rezerwacji wizyty oraz do celów marketingowych związanych wyłącznie z salonem .
 18. Powyższe dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest KOSMETYKSHOP – ARKADIUSZ BARTNICZAK z siedzibą przy ul. Ekspresowa 7, w Warszawie (kod pocztowy: 03-183 ).
 19. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ]).
 20. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 21. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 22. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 23. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 24. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.
 25. Wizyty niepotwierdzone do godziny 21:00 dnia poprzedzającego wizytę zostaną automatycznie anulowane.
 26. Prosimy o przemyślane zakupy w salonie. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.
 27. Na terenie Salonów „Galeria Urody Arkadius” zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie i korzystanie z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, wprowadzanie zwierząt.
 28. Wykorzystywanie identyfikacji wizualnej, nazwy firmy, logo oraz fotografowanie się przy nazwie salonu i logo bez zgody pisemnej Właściciela jest zabronione.
 29. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonach „Galeria Urody Arkadius” w przeciągu 7 dni od momentu wykonania usługi.
 30. Reklamacje należy składać osobiście w Salonie gdzie została wykonana usługa, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez stronę internetową.
 31. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 32. Salony „Galeria Urody Arkadius” rozpatrzą reklamacje w najszybszym możliwym terminie lecz nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 33. Informujemy, ze dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z tym apelujemy, aby składana reklamacja odpowiadała wymogom prawa. Wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony miedzy innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa PK stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m.in. zachowania polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, mające na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Pragniemy podkreślić, iż nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych naszych pracowników.
 34. Dotyczy to również wpisów, opinii, recenzji na stronie internetowej galeriaarkadius.pl, opinii w Google Moja Firma oraz przy zapisach on-line. W szczególności prosimy, aby nie używać słów obraźliwych, oraz zwrotów, które godzą w dobre imię Salonu oraz i ich pracowników.
 35. Salony „Galeria Urody Arkadius” zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu : 15.10.2022