Imię i nazwisko
Numer telefonu *
Wpisz adres email *
Data wykonania usługi *
Wskaż salon w którym wykonano usługę *
Powód reklamacji *
Treść reklamacji *
0 (Maks. 8500 Znaków)
Skan potwierdzający zakup usługi *Załącz do reklamacji dokument potwierdzający sprzedaż usługi. Może być to paragon lub faktura jeżeli taka została wystawiona
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Dodatkowy materiał *W przypadku rozpatrzenia reklamacji prosimy o załączenie wyraźnych zdjęć. W przeciwnym przypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Regulamin *

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia strony galeriaurodyarkadius.pl