Aplikacja Mobilna Galerii Urody Arkadius

app mobile big banner

Darmowa aplikcaja Galeria Urody Arkadius już jest  ! Mamy zaszczyt zaproponować Wam naszą aplikację mobilną Galeria Urody Arkadius. Dzięki tej aplikacji będzięsz zawsze na bieżąco informowany o naszych promocjach i aktualnościach. Pobierając naszą aplikację zyskujesz znacznie więcej - to nie tylko zwykła aplikacja ale także program lojalnościowy . Zbierasz punkty za każdą usługę wykonaną w naszych salonach i wymieniaszasz je na atrakcyjne nagrody.

Instalując samą aplikację dostajesz od nas już pierwsze punkty na start. Jeżeli polecisz naszą aplikację swoim znajomym lub udostępnisz ja w sieciach społecznościowych my  w ramach tego odwdzięczymy się dodatkowymi punktami ! Zaczynamy !

1. Jak pobrać aplikację ?

Jeżeli chcesz pobrać naszą aplikację szukaj «Galeria Urody Arkadius» w :

- Play Market ( dla systemu Android )

- MarketPlaces ( dla systemu Windows Mobile )

 - iOS (dla systemu Apple )

2. Jak odebrać punkty ?

Jeżeli chcesz odebrać punkty za każdą wykonaną usługę wystarczy posiadać zainstalowaną w swoim telefonie aplikację , podczas płatności wystarczy tylko pokazać pracownikowi kod QR który zostanie zeskanowany , a punkty automatycznie zostaną przypisane do Twojego konta.

3. Nagrody za punkty

Jeżeli posiadasz już odpowiednią ilość punktów możesz wymienić je na nagrodę. Jeżeli chcesz sprawdzić aktualną listę nagród prosimy zainstaluj naszą aplikację.

Regulamin korzystania z naszej aplikacji :

 • REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  § 1. Wprowadzenie

  1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa Uczestników w programie lojalnościowym.

  2. Program lojalnościowy polega na gromadzeniu przez Uczestników punktów za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz wymianie punktów na Nagrody.

  3. Organizatorem programu lojalnościowego jest Galeria Urody Arkadius, ul. Gołebia 26; 05-807 Podkowa Leśna, NIP: 757 125 93 38

  § 2. Definicje

  1. Program lojalnościowy – program lojalnościowy organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przez Organizatora;

  2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego wraz z załącznikami;

  3. Organizator – Galeria Urody Arkadius, ul. Gołebia 26; 08-807 Podkowa Leśna, NIP: 757 125 93 38;

  4. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskie będąca klientem Organizatora i dokonująca zakupu produktów lub usług w Placówkach Organizatora;

  5. Nagrody – produkty, usługi lub inne korzyści otrzymywane przez Uczestników od Organizatora w ramach Programu lojalnościowego;

  6. Placówka Organizatora – placówki handlowe, w których Organizator umożliwia Uczestnikom korzystanie z Programu lojalnościowego, wymienione w Załączniku nr 2 do Regulaminu;

  7. Aplikacja Mobilna – aplikacja umożliwiająca Uczestnikom zbieranie punktów w ramach Programu lojalnościowego, przy użyciu telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych w sposób opisany w Regulaminie Aplikacji Mobilnej;

  8. Regulamin Aplikacji Mobilnej – regulamin określający zasady i warunki korzystania przez Uczestników z Aplikacji Mobilnej dostępny pod adresem http://loyaltyplant.com/terms.html;

  9. LoyaltyPlant UK – LoyaltyPlant UK Limited, UK, Suite 20, 196 Rose Street, Edinburgh, EH2 4AT; Company registration No: SC444821

  § 3. Warunki udziału i funkcjonowanie Programu lojalnościowego

  1. Warunkiem udziału Uczestnika w programie lojalnościowym jest: - posiadanie przez Uczestnika telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z Aplikacji Mobilnej; - posiadanie aktywnej (zainstalowanej) Aplikacji Mobilnej w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym Uczestnika.

  2. Zasady przyznawania Uczestnikom punktów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Aplikacji Mobilnej będzie dostępna aktualna informacja o promocjach, dostępnych Nagrodach, liczbie wymaganych punktów do otrzymania Nagrody oraz czas obowiązywania danej akcji promocyjnej.

  3. Punkty uzyskane przez Uczestnika będą zapisywane na indywidualnym koncie Uczestnika w Aplikacji Mobilnej po dokonaniu weryfikacji przez Organizatora ich prawidłowego uzyskania przez Uczestnika.

  4. Uczestnik za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej może sprawdzić liczbę posiadanych punktów.

  5. Zebrane przez Uczestnika punkty podlegają wymianie na Nagrody lub do dokonywania zakupów produktów lub usług we wskazanych przez 6. Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Placówkach Organizatora.

  7. Dokonanie wymiany punktów na Nagrodę lub nabycie towaru lub usługi skutkuje odpowiednim zmniejszeniem liczby punktów Uczestnika.

  8. Program lojalnościowy nie łączy się z promocjami, rabatami i innymi akcjami lojalnościowymi obowiązującymi u Organizatora.

  9. Zakres zbierania danych Uczestnika, ich przetwarzania, udostępniania określa Regulamin Aplikacji Mobilnej.

  10. Usługi w ramach nagród można zrealizować w dniach roboczych od poniedziałku do środy.

  § 4. Ustanie uczestnictwa w Programie lojalnościowym

  1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie lojalnościowym w każdym czasie składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też odinstalowując Aplikację Mobilną z telefonu lub urządzenia mobilnego z zamiarem zaprzestania korzystania z Aplikacji Mobilnej.

  2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie lojalnościowym powoduje automatyczną utratę wszystkich zebranych  przez Uczestnika punktów.

  3. Wypowiedzenie lub zawieszenie indywidulanego konta Uczestnika z przyczyn określonych w Regulaminie Aplikacji Mobilnej jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z Programu lojalnościowego.

  4. Organizatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia udziału Uczestnika w Programie lojalnościowym, jak również odmowy przyznania Nagród lub innych świadczeń związanych z Programem lojalnościowym, w przypadku gdy Uczestnik w sposób rażący nie przestrzega zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

  5. Organizator chcąc zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej z przynajmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. W okresie wskazanym w zdaniu poprzednim Uczestnik uprawniony jest do odbioru Nagród za zebrane punkty.

  § 5. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego mogą być zgłaszane na piśmie na adres Organizatora lub elektronicznie pod adres biuro@ w terminie 21 dni od daty wystąpienia przyczyny Reklamacji.

  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres Uczestnika oraz wskazanie przyczyn Reklamacji.

  3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich złożenia. Jeżeli Organizator nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

  4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przy pomocy Aplikacji Mobilnej.

  5. Postanowienia Regulaminu w zakresie Reklamacji nie naruszają prawa Uczestników wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów określających prawa konsumentów.

  § 6. Dane osobowe

  1. Organizator nie jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) Administratorem danych osobowych jest LoyaltyPlant UK, będąca administratorem Aplikacji Mobilnej.

  § 7. Zmiany Regulaminu

  1. Organizator chcąc zmienić Regulamin poinformuje o tym Uczestników, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanego wprowadzenie zmian w Regulaminie publikując nowy regulamin i publikując  informacje o zmianach.

  2. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Programie lojalnościowym w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

  § 8. Postanowienia końcowe

  1.Wszelkie oświadczenia i korespondencja dotycząca Programu lojalnościowego; powinna być kierowana na adres: Galeria Urody Arkadius, Ul.Gołębia 26 08-807 Podkowa Leśna bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy polskiego kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Załącznik nr 1

  Zasady przyznawania punktów

  1.Za każde wydane 1 złotych Uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przypadku rachunku opiewającego na niepełną kwotę złotych – rachunek na potrzeby otrzymania punktów zaokrągla się w ten sposób, że:

  Minimalna kwota zakupów uprawniająca do otrzymania punktów to 20 złotych. Maksymalna kwota zakupów uprawniająca do otrzymania punktów to 5000 złotych.

  Załącznik nr 2

  Wykaz placówek

  Nazwy i adresy Placówek Organizatora:

  Galeria Urody Arkadius

  Ul. Gołębia 26, 08-807 Podkowa Leśna, Polska

  Galeria Urody Arkadius

  Ul. Trenów 51 , 05-080 Laski, Polska

  Galeria Urody Arkadius

  Ul. Towarowa 35 lok. U1 , 00-869 Warszawa, Polska

 

Aktualne promocje

Aktualne promocje w naszych salonach. Bądź znami na bieżąco każdego dnia.

Zapisz się do naszego Newslettera

Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w naszych salonach,

chcesz otrzymywać informację o promocjach , rabatach ?

Wpisz poniżej swój adres e-mail. Zapewniamy Cię nie wysyłamy spamu.

Aplikacja Mobilna

Pobierz naszą aplikację mobilną ! Korzystając aktywnie z karty stałego klienta dostajesz wiele możliwości. Pobierz aplikację, zainstaluj na swoim urządzeniu i okazjuj ją podczas każdej wizyty.

Dzięki naszej aplikacji możesz zbierać punkty i wymieniać je na nagrody.

Aplikacja Mobilna - Galeria urody Arkadius Aplikacja Galeria Urody Arkadius w Google Play

Aplikacja Mobilna Galeria Urody Arkadius

© 2017 All Rights Reserved. Galeria Urody Arkadius